Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
tete-a-tete
08:55

Jesteś o wiele lepszym wierszem

Niż każdy, który ja

Rzetelnie sklecę,

Chcąc Cię uchwycić w tekście.

— "Mała" ~Rogucki
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaataga ataga
tete-a-tete
08:55
Na ten Nowy Rok chciałabym sobie życzyć tylko jednego... Chciałabym być szczęśliwa. Obojętnie z kim, nawet sama jak dotychczas, ale żebym była po prostu SZCZĘŚLIWA.
— 00:50
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viaataga ataga
tete-a-tete
08:54
4505 15ab
Reposted fromtvseries tvseries viapikkumyy pikkumyy
tete-a-tete
14:24
tete-a-tete
14:23
0237 b2d3
Reposted frommayhos mayhos viawszystkodupa wszystkodupa
tete-a-tete
14:22
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viawszystkodupa wszystkodupa
tete-a-tete
14:22
Chłopaku, możesz mieć stado łatwych albo jedną skomplikowaną. Wybieraj.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
tete-a-tete
14:22
3180 7e10 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawszystkodupa wszystkodupa
tete-a-tete
14:21
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viawszystkodupa wszystkodupa
tete-a-tete
14:21
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
tete-a-tete
14:19
6890 bda1 500
Reposted from777727772 777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
tete-a-tete
14:18
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viawszystkodupa wszystkodupa
tete-a-tete
14:17
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viawszystkodupa wszystkodupa
tete-a-tete
14:16
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
tete-a-tete
14:15
tete-a-tete
12:47
Reposted fromoski oski viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
tete-a-tete
12:46
4447 1ba0 500
Nic sie nie zmieniło, S. (09-10-2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy
tete-a-tete
08:48
5645 9de8
tete-a-tete
08:48
tete-a-tete
08:48
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl