Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
tete-a-tete
23:19
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaxannabelle xannabelle
tete-a-tete
23:18
0532 870f
Reposted fromefekt-uboczny efekt-uboczny viaxannabelle xannabelle
13:54
9780 012f
tete-a-tete
22:03
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viaxannabelle xannabelle
tete-a-tete
22:02
Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz.
— Esseral
tete-a-tete
21:57
5198 2d81
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
tete-a-tete
21:57
6540 6a3f 500
tete-a-tete
21:57
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
tete-a-tete
21:56
6341 6c50 500
Reposted frommononok mononok viaSecret-Obsession Secret-Obsession
tete-a-tete
21:56
1203 7d34
Reposted fromrisky risky viaSecret-Obsession Secret-Obsession
tete-a-tete
21:56
tete-a-tete
21:55
6884 8293 500
tete-a-tete
21:54
1120 9ea8 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutofmyhead outofmyhead
tete-a-tete
21:49
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viaataga ataga
tete-a-tete
21:49
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viatarczyn tarczyn
21:49
9383 b666
Reposted fromshitsuri shitsuri viatarczyn tarczyn
tete-a-tete
21:48
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
tete-a-tete
14:22

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

— pokolenie ikea
Reposted fromdecepcion decepcion viaczarna89 czarna89
tete-a-tete
14:22
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaataga ataga
tete-a-tete
14:21
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl